Magistrátní koalice slibuje rychlejší MHD i ochlazení města

30.03.2023

Nové vedení Prahy slibuje například ochlazení města, zrychlení MHD a či větší prevenci kriminality a pomoc lidem v nouzi.

Vyplývá to z nedávno uzavřené koaliční smlouvy mezi stranami, které mají vést magistrát metropole.

Bude jistě zajímavé sledovat, jak se tyto záměry podaří prosadit do praxe.

"Praha by měla být nejen krásná, ale i krásně promyšlená. Budeme zodpovědně

plánovat městskou infrastrukturu. Umožníme výstavbu nových bytů a zvýšíme kvalitu

veřejných prostranství," píše se například ve zmíněné smlouvě.

Další slib Pražanům zní: "Posílíme, zkvalitníme a zrychlíme MHD, kterou budeme prioritizovat. Zasadíme se o dobudování metra D ve všech úsecích." Konkrétní termíny, investiční náklady a další podrobnosti ovšem v ní nejsou uvedeny.

V oblasti životního prostředí smlouva uvádí například: "Chceme, aby byla Praha nejzelenějším městem Evropy, kde bude i v létě příjemně... Ochladíme Prahu a zlepšíme klima rozšířením zelených i vodních ploch města."

"Obnovíme výstavbu obecních bytů a podpoříme udržitelný rozvoj družstevního

a spolkového bydlení," zní další slib ve smlouvě.

V oblasti sociální a bytové politiky nová koalice slibuje: "Pokud se někdo dostane do nelehké sociální situace, vždy bude mít kam se obrátit. Fyzické i duševní

zdraví Pražanů je priorita... Obnovíme výstavbu obecních bytů a podpoříme udržitelný rozvoj družstevního a spolkového bydlení."

Praktické výsledky těchto záměrů budeme samozřejmě sledovat.