Stojíme za Ukrajinou, jsme proti válce! 

04.10.2022

Spolek pro krásnou a zdravou Prahu a všichni jeho členové jsou solidární s Ukrajinou a zejména jejími obránci před neomluvitelnou a neospravedlnitelnou ruskou agresí. Podporujeme veškeré kroky našich institucí, které mohou statečné Ukrajině a jejím občanům pomoci.