Rozšiřování Strakonické pokračuje

04.10.2022

Začala další etapa rozšíření Strakonické. Technická správa komunikací ji zahájila tentokrát v úseku od nadjezdu mimoúrovňové křižovatky s ulicí Mezichuchelská po autobusovou zastávku Malá Chuchle.

Práce mají trvat do konce listopadu a stavba je rozdělena do několika etap tak, aby byla zajištěna průjezdnost veřejné dopravy. Jízda směrem do centra bude po celou dobu výstavby možná dvěma zúženými jízdními pruhy.

Cílem je zajistit i v tomto úseku průběžný pruh vyhrazený pro autobusy a složky IZS a řidičům aut poskytnout dva plnohodnotné jízdní pruhy pro lepší komfort a plynulost jízdy.