Psychiatrická léčebna v Bohnicích chystá Praze další komíny

01.07.2021

Pražská Psychiatrická nemocnice Bohnice chce nahradit vytápění svého areálu z podstatné části místo dosud využívaného centrálního zásobování teplem a vystavět si vlastní plynové kotelny. Vznik dalších zdrojů pracujících s fosilními palivy u relativně velkého objektu nutně povede k zvyšování škodlivých emisí v pražském ovzduší.Dosud nemocnice dlouhodobě odebírala teplo z centralizované sítě společnosti Pražská teplárenská (PT) pro celý svůj areál. Koncem února letošního roku ovšem oznámila záměr uskutečnit projekt vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov a celého areálu metodou EPC. Tím by mělo dojít ke snížení spotřeby tepla. Z veřejně dostupné zprávy společnosti ENVIROS, s.r.o. k tomuto projektu vyplývá, že po realizaci projektu by mělo dojít k rozdělení vytápění objektů nemocnice na tři větve, z nichž dvě větve budou nově zbudovanými plynovými kotelnami, a třetí centrální bude z větší části vytápěna rovněž nově zbudovanou kogenerační jednotkou. Jen zlomek současných dodávek tepla tak bude potom zajištěn prostřednictvím centrálních dodávek od PT.Více zdrojů, více emisíV praxi by to znamenalo, že v Bohnicích vzniknou nové tepelné zdroje produkující emise. Navíc tyto zdroje není v silách lokálního provozovatele ekologicky zabezpečit na takové úrovni, jako to dokáže centrální dodavatel, který navíc teplo produkuje z velké části pouze na jednom místě mimo území města.Sám záměr nemocnice snižovat energetickou náročnost svých objektů je samozřejmě zcela chválihodný, ovšem neměl by ve výsledku vést k zvyšování zátěže pro životní prostředí v Praze.Plán odpojení areálu celého velkého zdravotnického zařízení přitom navíc koliduje s řadou platných předpisů a nařízení. Například s klimatickým plánem hl.m. Prahy, který požaduje snižování emisí CO2, výstavba nových zdrojů přitom vede přesně k opaku.Naráží rovněž na Územní energetickou koncepcí hlavního města Prahy, která jednoznačně podporuje centrální vytápění a nárůst nových lokálních zdrojů považuje za významné riziko.