Plynaři slibují levné teplo. Naráží na klimatický plán a budou muset zdražovat

27.07.2021

Společnost Prométheus, dceřiná společnost Pražské plynárenské vlastněné hl.m. Prahou a Pražská energetika nabízejí v poslední době intenzivně majitelům domů a bytů vybudování lokálních plynových kotelen. Slibují cenovou úsporu.

Příkladem může být třeba hojně propagovaný projekt firmy Prométheus a městské části Kbely. Kdy byl založen společný podnik na dodávky tepla a snaží se přimět majitele nemovitostí k odpojení od centrálního zásobování teplem (CZT). Slibují ekonomické a ekologické pozitivní dopady. Ve výsledku je ovšem opak pravdou.

"Lokální kotelny mají daňové zvýhodnění a nejsou - na rozdíl od centrálních zdrojů - zatíženy vysokými poplatky za emise CO2. Tato nekalá výhoda však skončí nejpozději v roce 2025 a poté dojde logicky k významnému navýšení ceny," tvrdí například předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela.

Projekt a obecně snaha o co nejrozsáhlejší budování lokálních plynových kotelen přitom také naráží na magistrátem schválený Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 požadující snížením objemu produkovaných emisí oxidu uhličitého o 45 % oproti roku 2010. Budování decentrálních zdrojů v rámci města však povede k opačnému efektu a stanoveného cíle nepůjde objektivně dosáhnout.

Stejně tak bez existence a rozvoje centrálního vytápění nelze realizovat jiné prioritní projekty v rámci Klimatického plánu, jako jsou využití tepla z rozšiřované spalovny Malešice nebo využití nízkopotenciálního odpadního tepla z Ústřední čističky odpadních vod.

Masové nahrazování centrálního vytápění lokálními kotelnami by totiž výrazně navýšilo produkci emisí zejména NOx v rámci města a tím prudce zhoršilo kvalitu ovzduší v Praze. V případě rozpadu centrální teplárenské soustavy by musely v Praze být postaveny desítky tisíc kotelen s komíny, které vypouští zplodiny přímo mezi obytnými domy.