Plány EU mohou tvrdě dopadnout na výrobu tepla

29.03.2022

Podle nového plánu Evropské komise (EK) by měl být zemní plyn používaný například k vytápění do roku 2026 nejméně ze 30 % nahrazen obnovitelnými zdroji energie nebo nízkoemisními plyny. Do roku 2035 potom nahrazen úplně.

Podle generálního ředitele ČEZ, který je současně viceprezidentem Svazu průmyslu a obchodu Daniela Beneše by to znamenalo obrovský problém například pro dávky tepla občanům. "Podle tohoto znění by plánovaný přechod teplárenství z uhlí na zemní plyn nebylo možné realizovat a centrální zásobování teplem v České republice z velké části skončí, neboť dosažení podílu 30procentního spoluspalování vodíku od roku 2026 v nových plynových zdrojích není možné," okomentoval návrh EK.

Podobně hovoří i výkonný ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek. "Tyto požadavky jsou v daných termínech zcela nerealizovatelné a dalece překračují ambice plynárenského balíčku, který Komise předložila v prosinci loňského roku," uvedl.

Plány Evropské unie také komplikují plánovaný přechod tepláren, včetně těch českých na ekologičtější paliva, jako je biomasa, spalování komunálního odpadu, ale také právě zemní plyn.

Státy EU se mají k návrhu vyjádřit do 12. ledna a nebyl by přijat pouze pokud by se k němu negativně postavilo alespoň 20 členských zemí.

EK přitom předpokládá, že již v roce 2025 se bude povinně spalovat v plynových elektrárnách nejméně z jedné třetiny vodík. I to je však zřejmě prakticky nereálné. Jak uvedl například vládní zmocněnec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška, je otázka, zda je vůbec možné v tomto čase vyrobit a dodat odpovídající turbíny. "Náběh nových technologií bude méně plynulý, než si to nyní v Evropě malujeme. Dovoluji si jen připomenout, že náš kontinent už neumí vyrábět v dostatečném množství ani roušky a respirátory," řekl v rozhovoru pro sevrer Novinky.cz.