EU chce zakázat plynové kotle a zrušit na ně dotace

29.03.2022

Evropská komise (EK) hodlá v členských zemích, tedy včetně ČR nejpozději do roku 2040 ukončit vytápění budov plynem a dalšími fosilními palivy. Skončit by měly i dotace na plynové kotle a to již od roku 2027. O návrhu budou nyní jednat členské země a Evropský parlament.

Plynem je v současnosti v České republice vytápěno 1,6 milionu bytů. O něco více jich získává teplo z centrálního vytápění.

Evropská komise svým návrhem sleduje snížení škodlivých emisí, které lokální plynové zdroje produkují zejména ve větších aglomeracích, jako je také Praha. Je proto pravděpodobné, že i pokud se parametry návrhu změní, EU od záměru snižovat ekologickou zátěž z těchto zdrojů jen tak neustoupí.

Napovídá tomu i záměr, aby nově stavěné budovy od roku 2030 už nesměly produkovat vůbec žádné emise.

Nové zdroje?

Alternativou k lokálnímu plynovému topení má být například využívání ekologicky vyráběného vodíku či bioplynů a dalších k životnímu prostředí šetrnějších paliv. Problém, ovšem je, že přechod na takové zdroje si dnes nebo v blízké budoucnosti plynem vytápěné jednotlivé bytové domy jen obtížně zajistí, a to i za předpokladu slibované finanční podpory.

V lepší situaci, alespoň zdánlivě budou velké centralizované zdroje tepla, jejichž provozovatelé budou přechod na ekologičtější paliva investičně i technicky zvládnout.

Odchodu od plynu nahrává také jeho rostoucí cena, která může vzhledem k napjaté situaci mezi Západem a Ruskem ještě výrazně stoupat.

Podle našeho názoru je takto rychlý odchod od "tradičních" paliv a přechod k palivům ekologičtějším sice žádoucí, ale v praxi ekonomicky i prakticky zcela nereálný. Obnovitelné zdroje je zatím a v dohledné budoucnosti v našich podmínkách nenahradí. Koliduje s tím i dosavadní odmítnutí klíčových zemí EU zařadit jadernou energii mezi ekologické zdroje. Tím by se podstatně uzavřela možnost, byť ani ta by nebyla samospasitelná, nahradit výrobu tepla z plynu elektřinou.